รางวัชนะเลิศ ถ้วยรางวัลขององคมนตรี
ผู้ได้รับรางวัล : นายนนทพัทธ์ แนวบรรทัด ม.๕/๕
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันเอแมท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิชาการ ๑๓๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัชนะเลิศ ถ้วยรางวัลขององคมนตรี

Page      | 1 |