รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ผู้ได้รับรางวัล : นายณัฐดนัย คาดการณ์ไกล ม.5/2
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันเอแมท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน ACN Board Game 5th ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Page      | 1 |