นักเรียน ม.3 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
14 มี.ค. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 18 มี.ค. 2557 เวลา 17:00น.