ม.3 สอบ O-net
08 ก.พ. 2557 เวลา 08:00น. ถึง 09 ก.พ. 2557 เวลา 16:00น.