ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี รับตำแหน่งผู้อำนวยการ
กิจกรรมของวันที่ 29 พ.ย. 2556 09:00 - 10:00

ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์