พิธีถวายพระพร+กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมของวันที่ 11 ส.ค. 2558 07:00 - 09:00

07.00 น. ใส่บาตร 08.00 น. พิธีถวายพระพร ฯ 08.30 น. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ