การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
กิจกรรมของวันที่ 07 พ.ย. 2557 08:00 - 12:00

โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ ระดับ ม.ปลาย ของสพม.1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขต เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลาง