ม.1 - 2 สอบ ข้อสอบกลาง ของ สพฐ.
06 ก.พ. 2558 เวลา 08:00น. ถึง 00 543 เวลา 15:00น.