กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาววัฒมนต์ ระฤกชาติ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ภาษาจีน
ตำแหน่ง : ครูค.ศ.1
ครูประจำชั้น : ม. 6 ศ.ภาษา-จ
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครู (จีน)