กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
วุฒิการศึกษา : อ. บ. ภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 1 (EP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ญี่ปุ่น)