กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นางสาวมินิมล อ่อนจันทร์
วุฒิการศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม. 1
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อังกฤษ)