กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายถิรถรัชวินท์ จินะ
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง :
ครูประจำชั้น : ม. 3 (MEP)
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อังกฤษ)