กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายเกษม กิตติโสภิตวงศ์
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 3
E-mail : kasem.kit.boss@gmail.com
Facebook : http://facebook.com/kasem.kittisopitwong
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ตำแหน่ง