กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายสารัช ชำนิศาสตร์
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. ม.2/12
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     ตำแหน่ง เลขานุการ