กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : Mr.Chen Wei
วุฒิการศึกษา : การสอนภาษาจีน
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม. 6
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูต่างชาติภาษาที่ 2