กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : นายวัทธิกร แซ่อึ้ง
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น : ม. 6 ศ.ภาษา-ย
E-mail :
Facebook :
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (เยอรมัน)