ซ้อมเคลื่อนพระศพฯ/ปั่นเพื่อพ่อ แนะนร.แข่งพระพุทธฯเผื่อเวลาการเดินทาง


 บันทึกโดย Admin  28 พ.ย. 2558

28 พย. ซ้อมใหญ่เคลื่อนพระศพพระสังฆราช 07.00 น. - 12.00 น.
29 พย. ซ้อมใหญ่ ปั่นเพื่อพ่อ 05.00 - 09.00 น.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันพระพุทธศาสนา

ผู้เข้าชม : 1384