ขอเชิญลูกแม่รำเพย บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


 บันทึกโดย Admin  06 มี.ค. 2560

โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แจ้งความประสงค์ขอบรรพชา วันนี้ - 8 มีนาคม 2560
เวลาราชการหมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดเอกสาร 

1.ให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับการบรรพชาลงชื่อใน 

“สมุดลงชื่อนักเรียนบรรพชาสามเณร” ในวันที่ส่งใบสมัคร

กรณีนักเรียนที่ลงชื่อไว้ก่อนรับใบสมัคร ไม่ต้องลงชื่อซ้ำอีกครั้ง

2.ให้ส่งใบสมัครการบรรพชา ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 

ณห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


ผู้เข้าชม : 2588