ประกาศแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560


 บันทึกโดย Admin  09 เม.ย. 2560
>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์– คณิตศาสตร์
>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ภาษาจีน
>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา (ฝรั่งเศส,เยอรมัน ,ญี่ปุ่น)
>>> รายชื่อนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์ – ทั่วไปหมายเหตุ

1.  นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดแผนการเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา  2560
ให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมายในวันที่  4  เมษายน  2560  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ

2.  ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ในวันที่  20 เมษายน  2560  เวลา  8.30 น.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวจะถือว่า สละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 6397