ตารางการอบรม สอวน ชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายที่ 2


 บันทึกโดย Admin  28 พ.ย. 2560

กำหนดการเข้าอบรม สอวน ชีววิทยาโอลิมปิก ค่ายที่ 2
>> ตารางการอบรม <<

1.ให้นักเรียนที่ผ่านการอบรม มารายงานตัวพร้อมเข้ารับการอบรม
   ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ
   โรงเรียนเทพศิรินทร์

2.นักเรียนที่เคยเข้ารับการอบรมค่าย 2 และไม่ผ่านการคัดเลือก
   เข้ารอบ 18 คน สุดท้าย หากประสงค์จะเข้าสอบในปีนี้
   ให้นักเรียนนำส่ง สำเนาเกียรติบัตร ค่าย 2 มาที่
   ครูพัชรี อานุภาพ 1466
   โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์
   เขตป้อมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100

เพื่อจะได้ทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบต่อไป **
ให้ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 มีนาคม 2561

3.ตารางการอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม

>> ตารางการอบรม <<

ผู้เข้าชม : 2230