ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนชั้น ม.1 และ 4


 บันทึกโดย Admin  23 พ.ค. 2561

หมายเหตุ
    นักเรียนที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนให้มาพบรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการในวันจันทร์ที่ 28  พฤษภาคม  2561  เวลา  08.00 น. ณ ห้องวิชาการ โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อดำเนินการส่งตัวนักเรียนเข้าห้องเรียนตามประกาศ

ผู้เข้าชม : 3920