กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2562


 บันทึกโดย Admin  13 ก.พ. 2562

สามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียน หรือ
รับได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประเภทห้องเรียนพิเศษ
1.  ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2562   
2.  ใบสมัครรับนักเรียน ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2562   
3.  ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2562   
4.  ใบสมัครรับนักเรียน ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2562   

ประเภทห้องเรียนทั่วไป
1.  ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2562   
2.  ใบสมัครรับนักเรียน ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2562   
3.  ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2562   
4.  ใบสมัครรับนักเรียน ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2562   

หมายเหตุ
    นักเรียนมาสมัครที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ตามวัน และเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

ผู้เข้าชม : 11226