กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2562


 บันทึกโดย Admin  21 มี.ค. 2562

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2562  ลงวันที่  22  กุมภาพันธ์  2562
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและการพักอาศัยอยู่จริง
(สำหรับนักเรียนที่สมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ)


สามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียน หรือ
รับได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประเภทห้องเรียนทั่วไป
1.  ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2562   
2.  ใบสมัครรับนักเรียน ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2562   
3.  ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2562   
4.  ใบสมัครรับนักเรียน ชั้น ม.4  ปีการศึกษา 2562   

หมายเหตุ
    นักเรียนมาสมัครที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ตามวัน และเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

ผู้เข้าชม : 45161