6 มีนาคม 2556 นักธุรกิจปฏิบัติธรรมเข้าชมพิพิธภัณฑ์


 บันทึกโดย Admin  07 มี.ค. 2556

คณะนักธุรกิจปฏิบัติธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
ชมาพบรรยากาศ คลิก http://www.debsirin.ac.th/gallery/view.php?album=123

ผู้เข้าชม : 869