ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563


 บันทึกโดย Admin  17 มิ.ย. 2563ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ (เรียงตามคะแนนสอบ)ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) (เรียงตามคะแนนสอบ)ประเภทสอบคัดเลือกและมีเงื่อนไขพิเศษ

คะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563หมายเหตุ นักเรียนแต่งเครื่องแบบโรงเรียนเดิม


ผู้เข้าชม : 21364