ประกาศแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)


 บันทึกโดย Admin  30 มี.ค. 2564

หมายเหตุ
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองเพิ่มเติม ลงชื่อและรับเอกสารตามห้องที่ประกาศครั้งแรก

ผู้เข้าชม : 1832