รหัส Google Classroom ภาคเรียนที่2/2564


 บันทึกโดย Admin  31 ต.ค 2564
*ในแต่ละระดับชั้น จะมีรหัสที่เป็นวิชาเลือก/เรียนรวม อยู่ในหน้าสุดท้าย*

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


*รายวิชาไหนที่ไม่มีแจ้งในนี้ ให้ติดตามจากครูประจำวิชาโดยตรง หรือ Line ของระดับชั้น*

ผู้เข้าชม : 5720