ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ดำพะธิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 บันทึกโดย Admin  24 พ.ย. 2564

ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์  ดำพะธิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เข้าชม : 79