ร่วมยินดีกับ ผอ.ปรเมษฐ์ และ ผอ.อนันต์


 บันทึกโดย Admin  21 พ.ย. 2556

โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอแสดงความยินดี
ผู้อำนวยการปรเมษฐ์  โมลี
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
    

และยินดีต้อนรับ
ท่านผู้อำนวยการอนันต์ ทรัพย์วารี (ประวัติ)
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ลำดับที่ 30 


คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
ที่ 523/2556 
เรื่อง ย้าย และแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา : http://www.sesao1.go.th/hot-news/1098-คำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียน.html

ผู้เข้าชม : 4535