เตือน...!!!! วันสุดท้าย สมัคร 7 วิชาสามัญ


 บันทึกโดย Admin  24 พ.ย. 2557


รับสมัครถึง 24 พ.ย. เวลา 23.59 น. 
ชำระเงินได้ถึง 25 พ.ย. เวลา 20.00 น. 



สทศ.อัพเดทยอดผู้สมัครและชำระเงินค่าสมัคร วิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558

 
           ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เปิดระบบการสมัครทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2558 (สอบวันที่ 17 – 18 มกราคม 2558) โดยเปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 24 พฤศจิกายน 2557 นั้น ในการนี้ สทศ.จะปิดระบบการรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ในเวลา 23.59 น. และจะปิดระบบการชำระเงินในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.00 น.

          ทั้งนี้ สทศ.ได้สรุปยอดผู้สมัครล่าสุด (ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น.) มียอดผู้สมัคร 187,583 คน และมียอดผู้ชำระเงิน 120,623 คน ดังนั้น สทศ.ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา รีบดำเนินการสมัครและชำระเงินให้ทันตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้

          นอกจากนี้ สทศ. พบว่า มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จำนวน 5,192 คน ดังนั้น สทศ.ขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้สมัครและชำระเงิน ขอให้รีบดำเนินการภายในกำหนด

ผู้เข้าชม : 1040