เตือนไว้กันลืม ''หนทางเข้าประตูมหาวิทยาลัย''


 บันทึกโดย Admin  23 มี.ค. 2558


7 วิชาสามัญ 

คะแนนใช้ยื่นรับตรง
           3-24 พ.ย.57     สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ
           17-18 ม.ค.58  สอบ 7 วิชาสามัญ
           21 ก.พ.58  สอบ 7 วิชาสามัญ


O-NET 

คะแนนใช้ยื่นแอดมิชชั่นกลาง
           7-8 ก.พ.58  สอบ O-NET ประจำปี 2557
           21 มี.ค.58  ประกาศผลสอบ O-NET ประจำปี 2557

GAT PAT 2/58 

คะแนนใช้ยื่นแอดมิชชั่นกลาง และรับตรงบางแห่ง
           5-27 ม.ค.58  สมัครสอบ GAT PAT 2/58
           7-10 มี.ค.58  สอบ GAT PAT 2/58
           10 เม.ย.58  ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/58


ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ 58

           28 เม.ย.- 1 พ.ค.58 เปิดยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์
           6 พ.ค.58  ส่งรายชื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น


ยื่นคะแนนแอดมิชชั่นกลาง 58

           6-17 พ.ค.58  ขายระเบียบการแอดมิชชั่น 58
           10-17 พ.ค.58  รับสมัครแอดมิชชั่น 58
   10-19 พ.ค.58 ชำระเงินค่าสมัคร
           5 มิ.ย.58  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
   15-17 พ.ค.58 สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
   1 ก.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้มีมิทธิ์เข้าศึกษาแต่ละสถาบัน

ที่มา : http://www.niets.or.th/

ผู้เข้าชม : 1293