รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวซออู้ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่อเดี่ยว
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายกิตติภา พินิชการ
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวซออู้ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่อเดี่ยว

Page      | 1 |