20 ต.ค 2561 (23:03:51)
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมครู ครั้งที่ 1/2561

20 ต.ค 2561 (23:00:49)
14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาศึกษาดูงาน

20 ต.ค 2561 (22:58:31)
9 กุมภาพันธ์ 2561 วันวานทรงคุณค่า สู่วันลาเทพศิรินทร์

20 ต.ค 2561 (22:56:18)
6 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมคาบคุณธรรม ม.1

20 ต.ค 2561 (22:54:51)
5 กุมภาพันธ์ 2561 รับมอบรางวัลผ่านเกณฑ์การตอบปัญหาความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา

20 ต.ค 2561 (22:52:04)
5 กุมภาพันธ์ 2561 รับมอบรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาประวัติศาสตร์

20 ต.ค 2561 (22:47:57)
5 กุมภาพันธ์ 2561 รับมอบรางวัลเพชรยอดมงกุฏ ประวัติศาสตร์

20 ต.ค 2561 (22:46:55)
5 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายผู้ปกครองมอบทุนการศึกษา

20 ต.ค 2561 (22:45:04)
5 กุมภาพันธ์ 2561 มอบรางวัลโครงงานบูรณาการ ครั้งที่ 15

20 ต.ค 2561 (22:22:38)
5 กุมภาพันธ์ 2561 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

20 ต.ค 2561 (22:21:13)
2 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมสภานักเรียน

20 ต.ค 2561 (22:20:13)
1 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมผู้ปกครอง ม.3 เพื่อเรียนต่อ ม,4

Page      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |