21 ต.ค 2561 (18:27:26)
7 เมษายน 2561 ลงทะเบียนเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

21 ต.ค 2561 (18:22:53)
5 เมษายน 2561 รายงานตัวนักเรียน ม.4

21 ต.ค 2561 (18:21:12)
4 เมษายน 2561 รายงานตัวนักเรียน ม.1

21 ต.ค 2561 (18:17:52)
3 เมษายน 2561 ปรชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องการรับนักเรียน

21 ต.ค 2561 (18:15:21)
3 เมษายน 2561 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ของครูธันย์ชนก

21 ต.ค 2561 (18:11:11)
31 มีนาคม -14 เมษายน 2561 โครงการบรรพชาสามเณรภาพฤดูร้อน

21 ต.ค 2561 (16:00:33)
31 มีนาคม 2561 เลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียน ปี2561

21 ต.ค 2561 (15:57:08)
30 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ ศึกษาดูงาน

21 ต.ค 2561 (15:55:11)
28 มีนาคม 2561 มอบเงินสนับสนุนครูและนักเรียน ไปแข่งขันครอฟบอลทีมชาติไทย

21 ต.ค 2561 (15:54:11)
28 มีนาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทคุณครูที่ไปปฎิบัติหน้าที่ต่างประเทศ

21 ต.ค 2561 (15:51:04)
27 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

21 ต.ค 2561 (15:43:36)
28 มีนาคม 2561 ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2561

Page      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |