รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายฐิติวัฒน์ ลิ้มพัฒน์นันท์ ม.3/8
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 26

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย

Page      | 1 |