ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ(เหรียญทองแดง)
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายจักรพรหม พรหมสิรินิมิต
รายละเอียดผลงาน : รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2558

รูปภาพบรรยากาศ

:: ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ(เหรียญทองแดง)

Page      | 1 |