ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
ผู้ได้รับรางวัล : นายชวินวิทย์ เพ็งอาทิตย์ ม.5/5
รายละเอียดผลงาน : รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2558

รูปภาพบรรยากาศ

:: ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

Page      | 1 |