รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันหมากล้อม ประเภท Standard B
ผู้ได้รับรางวัล : นายญาโณทัย ตรีรัตน์โชติกุล
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันหมากล้อม ประเภท Standard B

Page      | 1 |