รางวัลเหรียญทองชนะลิศ ประเภทเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1 - ม.3
ผู้ได้รับรางวัล : เด้กชายพัชรวีร์ เนียมนิล ม.3/1
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ "ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล" รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทองชนะลิศ ประเภทเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1 - ม.3

Page      | 1 |