ข่าวทั้งหมด
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร 10 [อ่าน 83 คน] 2021-07-20
วิทยาการคำนวณ 6/1 - 6/6 [อ่าน 550 คน] 2021-07-19
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ขยายเวลา) 2 ตำแหน่ง [อ่าน 29 คน] 2021-07-16
การจ่ายคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์ และค่าชุดนักเรียน [อ่าน 1509 คน] 2021-06-23
ประกาศผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563 [อ่าน 262 คน] 2021-06-30
รหัสเข้าห้องเรียน google classroom ม.1-6 [อ่าน 3787 คน] 2021-05-30
การเรียนเสริมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1 - ม.3 [อ่าน 1682 คน] 2021-07-18
กำหนดการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2563 [อ่าน 515 คน] 2021-05-30
การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 1230 คน] 2021-05-26
ตารางเรียนปีการศึกษา 2564 [อ่าน 4238 คน] 2021-05-30
รายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนปีการศึกษา 2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2,3,5,6) [อ่าน 3368 คน] 2021-05-25
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 5938 คน] 2021-05-28
ประกาศรายชื่อและแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2564 [อ่าน 2444 คน] 2021-05-28
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 4539 คน] 2021-05-25
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 13666 คน] 2021-05-24
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |