ข่าวทั้งหมด
ประกาศรับสมัครครูผู้สอนความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ [อ่าน 115 คน] 2024-04-11
เรียกรายงานตัว/มอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [อ่าน 276 คน] 2024-04-10
เรียกรายงานตัว/มอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [อ่าน 888 คน] 2024-04-03
ประกาศรายชื่อนักเรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 3081 คน] 2024-03-31
ประกาศผลผู้แทนศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2566 [อ่าน 2291 คน] 2024-03-27
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [อ่าน 5331 คน] 2024-03-25
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [อ่าน 22674 คน] 2024-03-25
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทความสามารถพิเศษ [อ่าน 2795 คน] 2024-03-20
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทความสามารถพิเศษ [อ่าน 6139 คน] 2024-03-19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 3935 คน] 2024-03-18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 8398 คน] 2024-03-19
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 2667 คน] 2024-03-15
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 3569 คน] 2024-03-15
จำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 3374 คน] 2024-03-16
ประกาศผลการจัดแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 10672 คน] 2024-03-12
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |