ข่าวทั้งหมด
ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ทำแบบประเมินการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนออนไลน์ ปีการศึกาา 2564 [อ่าน 102 คน] 2021-10-01
มุทิตากตัญญูทิตา'๖๔ พิธีอำลานักเรียนและแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ [อ่าน 209 คน] 2021-09-17
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 143 คน] 2021-09-08
การเรียนเสริมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1 - ม.3 [อ่าน 371 คน] 2021-09-13
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 469 คน] 2021-07-25
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [อ่าน 788 คน] 2021-08-11
วิทยาการคำนวณ 6/1 - 6/6 [อ่าน 713 คน] 2021-07-19
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ขยายเวลา) 2 ตำแหน่ง [อ่าน 196 คน] 2021-07-16
การจ่ายคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์ และค่าชุดนักเรียน [อ่าน 1929 คน] 2021-06-23
ประกาศผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563 [อ่าน 502 คน] 2021-06-30
รหัสเข้าห้องเรียน google classroom ม.1-6 [อ่าน 4399 คน] 2021-05-30
การเรียนเสริมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1 - ม.3 [อ่าน 1808 คน] 2021-07-31
กำหนดการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2563 [อ่าน 868 คน] 2021-05-30
การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 1368 คน] 2021-05-26
ตารางเรียนปีการศึกษา 2564 [อ่าน 5251 คน] 2021-05-30
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |