ข่าวทั้งหมด
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัญชี [อ่าน 54 คน] 2019-06-14
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง [อ่าน 748 คน] 2019-06-14
Native English Speaker Vacancies [อ่าน 102 คน] 2019-06-14
ประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ ที่ไม่เคยรู้ [อ่าน 59 คน] 2019-05-23
ประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ ที่ไม่เคยรู้ โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ [อ่าน 446 คน] 2019-05-22
ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 92 คน] 2019-05-14
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการEP,MEP,IEP [อ่าน 132 คน] 2019-05-01
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 2148 คน] 2019-04-22
ยกเลิกการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามประกาศ วันที่ 9 เมษายน 2562 และ การจัดซื้อหนังสือเรียนครั้งที่ 2/2562 [อ่าน 707 คน] 2019-04-18
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 4771 คน] 2019-04-06
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 15863 คน] 2019-04-03
แนวปฏิบัติและตารางสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 5271 คน] 2019-03-30
ประกาศรายชื่อผู้แทนสอวน ชีววิทยา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 [อ่าน 2784 คน] 2019-03-27
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ [อ่าน 7822 คน] 2019-03-27
ประกาศแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 3617 คน] 2019-03-26
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |