ข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ DS Pre-test และ ขั้นตอนการเข้าสอบ [อ่าน 13342 คน] 2022-01-22
กำหนด กิจกรรมการวันครู 2565 [อ่าน 45 คน] 2022-01-12
ตารางเรียนonsite และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน [อ่าน 2940 คน] 2021-12-30
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 98 คน] 2021-12-07
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 161 คน] 2021-11-30
DS Pre-test' 65 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 9499 คน] 2022-01-19
ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ดำพะธิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [อ่าน 234 คน] 2021-11-24
ประกาศรับสมัครงาน [อ่าน 492 คน] 2021-11-18
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [อ่าน 108 คน] 2021-11-15
รับสมัครโครงการพัฒนาการศึกษา (เรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2/2564 [อ่าน 761 คน] 2021-11-11
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสังคม [อ่าน 170 คน] 2021-11-06
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [อ่าน 111 คน] 2021-11-06
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา [อ่าน 974 คน] 2021-11-06
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [อ่าน 174 คน] 2021-11-04
รหัส Google Classroom ภาคเรียนที่2/2564 [อ่าน 4555 คน] 2021-10-31
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |