ข่าวข่าวทั่วไป
ประกาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวเปลี่ยนแผนการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 3130 คน] 2022-04-07
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2289 คน] 2022-04-07
เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2639 คน] 2022-04-07
เรียกรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตามลำดับคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [อ่าน 3309 คน] 2022-03-31
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2542 คน] 2022-03-31
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 5457 คน] 2022-03-31
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 12009 คน] 2022-03-30
ประกาศผลสอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 [อ่าน 4307 คน] 2022-03-22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมสอวน.ชีววิทยาฯ ค่ายที่ 2/2564 [อ่าน 6552 คน] 2022-03-22
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 [อ่าน 11718 คน] 2022-03-23
เรียกรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตามลำดับคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [อ่าน 3888 คน] 2022-03-14
ผลการจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 9917 คน] 2022-03-11
รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 8173 คน] 2022-03-13
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภท ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 13947 คน] 2022-03-03
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1371 คน] 2022-02-22
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |