ข่าวข่าวทั่วไป
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 22890 คน] 2023-03-08
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ผู้สอนวิชาภาษาไทย [อ่าน 672 คน] 2023-03-01
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 9806 คน] 2023-02-24
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 69941 คน] 2023-02-26
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ 22 (พ.ศ 2566-2568) [อ่าน 588 คน] 2023-01-18
ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ 22 [อ่าน 455 คน] 2023-01-18
พิธีแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอล we all one ครั้งที่ 1 [อ่าน 390 คน] 2023-01-17
รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) [อ่าน 257 คน] 2023-01-18
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ 22 (พ.ศ. 2566-2568) [อ่าน 397 คน] 2023-01-12
รายชื่อสมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์และประเภทวิสามัญ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 272 คน] 2023-01-12
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประเภทสามัญ หน่วยเลือกตั้งที่ 1-4 และ แนวปฏิบัติการขอแก้ไขเพิ่มเติมราย [อ่าน 450 คน] 2023-01-12
ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 66 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร [อ่าน 13978 คน] 2023-01-13
ประกาศหมายเลขประจำตัวของทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำแหน่ง นายกสมาคมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) [อ่าน 640 คน] 2022-12-30
การเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์สมัยที่ 22 (ปี พ.ศ.2566-2568) [อ่าน 449 คน] 2022-12-19
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ DS Pre-test'66 [อ่าน 9231 คน] 2023-01-06
Page      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |