ข่าวผู้ปกครอง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 [อ่าน 3451 คน] 2022-03-19
เรียกรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตามลำดับคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [อ่าน 4114 คน] 2022-03-14
ผลการจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 10301 คน] 2022-03-11
รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 8473 คน] 2022-03-13
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 7387 คน] 2022-03-09
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 14730 คน] 2022-03-08
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภท ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 14858 คน] 2022-03-03
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1671 คน] 2022-02-22
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 31600 คน] 2022-02-22
รายงานยอดรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ [อ่าน 6143 คน] 2022-02-23
ขั้นตอนการคืนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2564 [อ่าน 832 คน] 2022-02-01
เกณฑ์การพิจารณานักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 7416 คน] 2022-02-07
ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 65 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร [อ่าน 12508 คน] 2022-02-06
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 62706 คน] 2022-03-10
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ DS Pre-test และ ขั้นตอนการเข้าสอบ [อ่าน 16857 คน] 2022-01-22
Page      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |