ข่าวผู้ปกครอง
เกณฑ์การพิจารณานักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 7475 คน] 2022-02-07
ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 65 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร [อ่าน 12703 คน] 2022-02-06
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 63253 คน] 2022-03-10
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ DS Pre-test และ ขั้นตอนการเข้าสอบ [อ่าน 17046 คน] 2022-01-22
กิจกรรมการวันครู 2565 [อ่าน 620 คน] 2022-01-25
ตารางเรียนonsite และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน [อ่าน 4444 คน] 2021-12-30
DS Pre-test' 65 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 17508 คน] 2022-01-19
รับสมัครโครงการพัฒนาการศึกษา (เรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2/2564 [อ่าน 1478 คน] 2021-11-11
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา [อ่าน 1601 คน] 2021-11-06
รหัส Google Classroom ภาคเรียนที่2/2564 [อ่าน 5941 คน] 2021-10-31
ประกาศปรับเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 1759 คน] 2021-10-25
ประกาศเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 [อ่าน 1072 คน] 2021-10-23
ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ทำแบบประเมินการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนออนไลน์ ปีการศึกาา 2564 [อ่าน 548 คน] 2021-10-01
มุทิตากตัญญูทิตา'๖๔ พิธีอำลานักเรียนและแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ [อ่าน 822 คน] 2021-09-17
การเรียนเสริมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1 - ม.3 [อ่าน 1053 คน] 2021-09-13
Page      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |