ข่าวผู้ปกครอง
กิจกรรมการวันครู 2565 [อ่าน 609 คน] 2022-01-25
ตารางเรียนonsite และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน [อ่าน 4424 คน] 2021-12-30
DS Pre-test' 65 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 17413 คน] 2022-01-19
รับสมัครโครงการพัฒนาการศึกษา (เรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2/2564 [อ่าน 1467 คน] 2021-11-11
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา [อ่าน 1588 คน] 2021-11-06
รหัส Google Classroom ภาคเรียนที่2/2564 [อ่าน 5919 คน] 2021-10-31
ประกาศปรับเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 1740 คน] 2021-10-25
ประกาศเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 [อ่าน 1059 คน] 2021-10-23
ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ทำแบบประเมินการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนออนไลน์ ปีการศึกาา 2564 [อ่าน 533 คน] 2021-10-01
มุทิตากตัญญูทิตา'๖๔ พิธีอำลานักเรียนและแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ [อ่าน 809 คน] 2021-09-17
การเรียนเสริมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1 - ม.3 [อ่าน 1036 คน] 2021-09-13
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [อ่าน 1225 คน] 2021-08-11
การจ่ายคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์ และค่าชุดนักเรียน [อ่าน 2527 คน] 2021-06-23
ประกาศผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563 [อ่าน 1718 คน] 2021-06-30
รหัสเข้าห้องเรียน google classroom ม.1-6 [อ่าน 5054 คน] 2021-05-30
Page      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |