12 ส.ค. 2558
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร..

05 ก.ค. 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายคู่ รุ่น 14..

05 ก.ค. 2558
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายคู่ รุ่น 16 ปี

05 ก.ค. 2558
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว รุ่น 14 ปี

05 ก.ค. 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่น ..

05 ก.ค. 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่น ..

05 ก.ค. 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันหมากล้อม ประเภท Standard B

05 ก.ค. 2558
รางวัลชนะเลิศ การแข็งขันหมากล้อมประเภท Friend Game ทีม 3 คน

15 พ.ค. 2558
รางวัลเหรียญทอง วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |