15 พ.ค. 2558
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันเอแม็ท ระกับมัธยมศึกษาตอนปลาย

00 543
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันซูโดกุ รุ่นประชาชนทั่วไป

00 543
ชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนนต้น

20 เม.ย. 2558
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

20 เม.ย. 2558
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ(..

03 เม.ย. 2558
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาวิชาการระดับชาติ (เหรียญทอง..

03 เม.ย. 2558
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาวิชาการระดับชาติ (เหรียญเงิ..

03 เม.ย. 2558
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาวิชาการระดับชาติ (เหรียญทอง..

22 ม.ค. 2558
ชนะเลิศการแข่งขันรายการ *ดวลวาทะ The Arena Thailand*

Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |