ข่าวนักเรียน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 4604 คน] 2023-03-14
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1509 คน] 2023-03-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1837 คน] 2023-03-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 16579 คน] 2023-03-10
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 18969 คน] 2023-03-08
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 24970 คน] 2023-03-08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 28200 คน] 2023-03-06
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 9943 คน] 2023-02-24
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 6006 คน] 2023-02-13
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 72180 คน] 2023-02-26
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ 22 (พ.ศ 2566-2568) [อ่าน 625 คน] 2023-01-18
ผลการนับคะแนน การเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ 22 [อ่าน 468 คน] 2023-01-18
พิธีแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอล we all one ครั้งที่ 1 [อ่าน 424 คน] 2023-01-17
รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) [อ่าน 270 คน] 2023-01-18
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมัยที่ 22 (พ.ศ. 2566-2568) [อ่าน 452 คน] 2023-01-12
Page      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |