ข่าวนักเรียน
ขั้นตอนการคืนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2564 [อ่าน 529 คน] 2022-02-01
เกณฑ์การพิจารณานักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 5933 คน] 2022-02-07
ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 65 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร [อ่าน 10765 คน] 2022-02-06
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 42992 คน] 2022-03-10
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ DS Pre-test และ ขั้นตอนการเข้าสอบ [อ่าน 15656 คน] 2022-01-22
กิจกรรมการวันครู 2565 [อ่าน 265 คน] 2022-01-25
ตารางเรียนonsite และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน [อ่าน 3768 คน] 2021-12-30
DS Pre-test' 65 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 13652 คน] 2022-01-19
ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ดำพะธิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [อ่าน 354 คน] 2021-11-24
รับสมัครโครงการพัฒนาการศึกษา (เรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2/2564 [อ่าน 1116 คน] 2021-11-11
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา [อ่าน 1401 คน] 2021-11-06
รหัส Google Classroom ภาคเรียนที่2/2564 [อ่าน 5212 คน] 2021-10-31
ประกาศปรับเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 1536 คน] 2021-10-25
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 3929 คน] 2021-10-25
ประกาศเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 [อ่าน 881 คน] 2021-10-23
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |