ข่าวนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 4880 คน] 2022-03-31
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 10964 คน] 2022-03-30
ประกาศผลสอบ ประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 [อ่าน 3878 คน] 2022-03-22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมสอวน.ชีววิทยาฯ ค่ายที่ 2/2564 [อ่าน 5577 คน] 2022-03-22
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 [อ่าน 11022 คน] 2022-03-23
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 [อ่าน 2887 คน] 2022-03-19
เรียกรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตามลำดับคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [อ่าน 3551 คน] 2022-03-14
ผลการจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 9350 คน] 2022-03-11
รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 7674 คน] 2022-03-13
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 6365 คน] 2022-03-09
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 13041 คน] 2022-03-08
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภท ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 12443 คน] 2022-03-03
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1192 คน] 2022-02-22
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 22840 คน] 2022-02-22
รายงานยอดรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ [อ่าน 5347 คน] 2022-02-23
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |