ข่าวนักเรียน
ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ทำแบบประเมินการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนออนไลน์ ปีการศึกาา 2564 [อ่าน 347 คน] 2021-10-01
มุทิตากตัญญูทิตา'๖๔ พิธีอำลานักเรียนและแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ [อ่าน 532 คน] 2021-09-17
การเรียนเสริมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1 - ม.3 [อ่าน 850 คน] 2021-09-13
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 945 คน] 2021-07-25
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [อ่าน 998 คน] 2021-08-11
การจ่ายคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์ และค่าชุดนักเรียน [อ่าน 2244 คน] 2021-06-23
ประกาศผลการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2563 [อ่าน 1176 คน] 2021-06-30
รหัสเข้าห้องเรียน google classroom ม.1-6 [อ่าน 4764 คน] 2021-05-30
การเรียนเสริมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1 - ม.3 [อ่าน 2077 คน] 2021-07-31
กำหนดการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 [อ่าน 1520 คน] 2021-10-28
การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 1702 คน] 2021-05-26
ตารางเรียนปีการศึกษา 2564 [อ่าน 5887 คน] 2021-05-30
รายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนปีการศึกษา 2564 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2,3,5,6) [อ่าน 5318 คน] 2021-05-25
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 7731 คน] 2021-05-28
ประกาศรายชื่อและแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2564 [อ่าน 3983 คน] 2021-05-28
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |